İkiz Alev (Twinflame) Bağı Nedir?

img_20160819_133832İkizalev bağı evrenin mucizelerinden sadece biri olarak, diğer ruh bağlarına kıyasla daha ender bulunur. Bu ender bulunma özelliğinden ötürü kişilere daha cazip veya ulaşılmaz gelebilir. Kanımca her ruh bağı ayrı bir amaca hizmet eden bir bütünün parçaları gibidir. Bazı ruh bağlarını yaşamadıysak, ikiz alev ruh bağına ulaşmak daha da zor olacaktır.

İA ruh bağı, her iki tarafın da ikizalev olması koşuluna doğrudan bağlıdır fakat her iki tarafın da fiziksel olarak bedenlenmiş olma koşuluna doğrudan bağlı değildir. Yani bazı twinflameler dünyevi görevlerini tek başına diğerinden fiziksel olarak değil manevi olarak destek alarak sürdürür. Her iki ikizruhun da dünya düzleminde fiziksel olarak bulunması ender diye bilinen fakat günümüzde gittikçe sıkça rastlanagelen bir durum olmuştur.

İA’lerden her ikisi dünyada olsun veya olmasın, birbirlerini tamamlarlar. Bu tamamlanış ve bütün olma hali ruhani dünyada devam ederken bu dünya düzleminde ayrılıklar, kavuşmalar, gelişler, gidişler, yükselişler, kopmalar ve birleşmeler yaşanabilir. Bunlar ruh aleminde olanların bir yansıması fakat bizim anlayacağımız anlamda bir çıkarımı değildir. Bu tamamlanma halinin gelişme süreci bitince, zaten zamanın başından beri bütün olan bu varlıklar tekrar bütünlüklerini birey olarak kazandıklarında, yani bu tamamlanma hali nihayetine erdiğinde, bu bağ dünya alemine çeşitli şekillerde yansıyabilir. Örneğin beraber beden, ruh veya sevgi ile ilgili bir misyon edinmek, beraber bir hayır işinde bulunmak veya herdaim çabasız olarak yaptıkları gibi ışıklarını dünyaya saçmak gibi.

İA’ların karakter özelliği diye tanımlamaktan çekinmeyeceğim bazı durumları kısaca dile getirmek istiyorum. Konu başlıkları şeklinde anlatacağım özelliklere daha sonra ayrıntılı bir şekilde farklı yazılarımda açıklayarak devam edeceğim.

İA’ler birbirlerine koşulsuz aşk ile bağlıdır. Dikkat ederseniz koşulsuz sevgi veya karşılıksız sevgi demedim. Bir anne veya baba da çocuğunu koşulsuz şekilde sever, çünkü temel olarak onun genlerini taşır ve yaradılışımız bu şekildedir. Bu hayvanlar ailemi için de aynı şekilde geçerlidir. Koşulsuz aşk kavramını, dünyamıza nur saçmış tüm kutsal kişilerin hayatına baktığımızda görüyoruz. Bu özelliğinden ötürü İA bağları akıl, mantık ve bildiğimiz romantik ilişki kalıplarına sığmakta güçlük çeker.

İA’lar aynı anda aynı şeyi düşünüp aynı zamanda da birbirlerini hissederler. Bu çift duygusal ve zihinsel bütünlük onları diğer çiftlerden ayırır. Zaten duygu durumlarını genelde beraber yaşayan bu çiftler bir adım öteye gidip fiziksel acılarını bile beraber yaşayabilirler. Bu ruhani boyutta tamamen birbirlerine odaklanmış olmalarından kaynaklanır. Bu odak eşzamanlı işler. Şöyle ki; bildiğimiz romantik ilişki dinamiklerinin aksine, ilişki dinamiklerini birbirini karşılayan değil, yansıtan şekildedir. Romantik bir ilişkide bir taraf ilişkiden çekilince diğeri kovalamaya başlar. İkizalevlerde durum görünüş itibarıyle benzer bir hava verse de tamamen farklıdır. Bu dinamikleri çok ayrıntılı olarak başka bir yazımda inceleyeceğimi dile getirdikten sonra kısaca anlatmak istediğim, herkesin sandığının aksine twinflame çiftlerinden biri kaçınca diğeri de kaçar, gelince diğeri de gelir, korkunca diğeri de korkar, sevinince diğeri de neşe içinde olur.

İA’ler birbirlerine karşı dürüsttürler çünkü karşısındaki kişinin onun hislerini, duygularını, düşüncelerini tamamen anladığını bilirler. Bu da otonom bir dürüstlük hali yaratır. İA nızdan saklayabileceğiniz hiçbirşey yoktur. Onlar ego’nun gölgelerinin arasından bile gerçek sizi görebilirler. Aynı zamanda gizli kalmış gölge kişiliklerinizi bile yansıtabilirler.

İA’ler arasında telepatik bir iletişim vardır. Bu telepatik iletişim dialog boyutunu aşıp sürekli bir yanındaymış gibi olma halini alabilir. Onlar sizinledirler, her an sevgilerini ve desteklerini hissedebilirsiniz, varlıklarını bir şekilde duyumsarsınız.

Tüm bunların sonucu olarak “twin flame synchronicity” dediğimiz “aynı anda olma” durumunu sıkça yaşarlar. Zaman ve mekan kavramını alt üst ederek dünya üzerinde kendilerini gösterdiklerinde; aynı anda aynı şeyi yapma, veya aynı anda aynı şeyi düşünme veya aynı anda aynı şeyin başına gelmesi durumunu yaşarlar. Bunu bir tesadüf olarak açıklamak da mümkündür. Fakat bu anlamlı bir tesadüftür. İA’lar ruhani yolda farklı dersler alsalar da aynı travmaları aynı zamanda veya aynı yaşta yaşayabilirler. Ya da öyle denk gelebilir demek daha doğru olur.

Bazı ruh eşleri de İA dinamiklerini veya ona yakın ruh bağı özellikleri gösterirler. Benim görüşüme göre her ilişkinin twinflame potansiyeli vardır. Başka bir deyişle her ilişki, koşulsuz sevgiye veya koşulsuz aşka doğru yol alabilir. Fakat şunu asla unutmamak gerekir ki ikizalev ilişkileri hiçbirzaman tek taraflı değildir. Bu ruh bağının en can alıcı noktası da budur.

İA ilişkileri karşılıklıdır. Her iki taraf da yukarıda bahsedilen durumları yaşarlar, farkında olsunlar yada olmasınlar, bunları iki kişi beraber yaşar ve hissederler. Eğer bir taraf bu mucizevi bağı yaşıyor ve diğer taraf bunu bu şekilde hissetmiyorsa genelde bir ruh eşi bağından bahsetmek mümkündür. Hemen eklemek isterim, ikizalev çiftlerinden biri ve genelde erkek olan taraf “uyanmamış” ise de bu bağı karşı taraf gibi hissetmeyebilir.

Sevdiğimiz kişiye karşı bir bencillik, muhtaç olma durumu, bağımlılık veya obsesif davranışlar sergiliyorsanız ilişkiniz çok yüksek ihtimalle İA ilişkisi değildir. Fakat sakın üzülmeyin belki de bu ilişkiniz size İA ilişkisine hazırlayan bir imtihandır. Başka bir hazırlık sürecinin parçası da olabilir. Bunun dışında ilişkiniz tamamen romantizm ve sex üzerine dayanıyorsa bu da bir İA ilşkisi değildir.

İkizalev ilişkisinde cinsellik var olsa da, ilişkinin temeli bunun üzerine kurulu değildir. Twinflame ilişkisi yaşayabileceğiniz en güzel ruh bağını simgeler. Yani fiziksel olmaktan çok ruhani bir ilişkidir.

Her ilişkinin twinflame potansiyeli olduğunu söylemiştim dolayısıyla bu ilişkiler yukarıda bahsedilen dinamiklerin birkaçını gösterebilirler. İkizalevinizi henüz bulamadıysanız üzülmeyin, aramayın da… zamanı geldiğinde o sizi bulacaktır. Tek yapmanız gereken kendi yolunuzu belirlemek ve arkaya bakmamaktır. Koşulsuz aşkın ne zaman kapınızı çalacağı belli olmaz fakat bunu birkez yaşadığınızda, bir an, bir gün dahi bunu tatmış olsanız, yeterlidir

Reklam

“İkiz Alev (Twinflame) Bağı Nedir?” için 3 yorum

  1. Uzun zamandır bu bloğun açılmasını bekliyordum. İlk yorumu yazıyor olmam oldukça uygun sanırım. Yorum yazmak dışında size ulaşılabilecek bir yol belirtebilir misiniz? Bir e-mail adresi mesela? Teşekkür ederim.

    Liked by 1 kişi

  2. Thank you for checking out my blog and following. I had to translate this post to English in order to read it, and it’s intriguing and profound.

    Continue to Be an invaluable gift to self (physical self)/Self (Soul/Spirit within), interconnected humanity, and beyond.

    Liked by 3 people

Yorumlar kapalı.

%d blogcu bunu beğendi: