İkizalevlerin Ayrılık Süreçleri / Twin Flame Separation

İkizalev ayrılığı, ikizalev sürecinin en can alıcı ve en zor kısımlarından biridir. Her zorluk gibi aşıldığında ve öğrenilecek dersler netleştiğinde ise bu süreç bir hazine haline gelir. Ruhani gelişim yolunda olmanın tam olarak fark edileceği bir noktadır; bundan dolayı can alıcı dedim bir yandan da gerçekten canınızı teslim ettiğiniz hissi uyandırabilir bu da ironik olan gönderme kısmı idi…

İkizalevlerde ayrılık süreci, basamak basamak ilerleyen daha sonra ayrıntısı ile bahsedeceğim kademeli süreçlerin anlaşılması en zor ve en uzun süren kısmıdır. Hemen belirtmek gerekirse, her ruh bu süreçten geçer diye bir şey yoktur. Bu sürece ihtiyacı olmayan çok şanslı ruhlar da vardır ve ben onlardan biri değilim. Bu süreci daha uzun daha kısa, daha hafif ve daha ağır geçirmek de mümkündür. Ben bu yazımda tüm twinflamelere hitap etmeye çalışacağım.

Ayrılık kavramı insanoğlunun en derin acılarından biridir. Bu kavramın çok derin olmasının yüzeyde görünen kısmında sevdiklerimizden ayrılık vardır. Bu ayrılık ve kaybediş, zorunlu koşullar ile mekan değiştirmeden tutun da, en acısı olan ölüm ile fiziksel kopuş şeklinde geniş bir yelpazedir. Buradan derinlere doğru yolculuk edersek kaybetme korkuları ve daha sonra da insanoğlunun en derin acısı ile karşılaşırız. Yaradandan koparak fiziksel olarak dünyevi alemde beden bulma hali. Bu da bizi hem birbirimizden ayıran, hem de aynı kaynaktan kopmuş olma durumundan dolayı birbirimize yaklaştıran, hissedilen birliktelik ve bir arada olma durumunu beraberinde getiren ve de en önemlisi özümüzün tanrı özü ile bir olmasından dolayı vuku bulan “bir” olma halidir.

Twinflame ayrılıkları hiç şüphesiz aniden ve sebepsiz gelir. Bir ömür boyunca beklediğiniz hatta bir şekilde ruhani anlamda bağlı yaşadığınız ama hiç tanımadığınız bu insanı bulmuş olmanın verdiği haz ve huzur içinde iken birden gelen kopuş sizi en derininizdeki acı ile yüzleştirecek ve derin izler bırakacaktır. Bu acıyı hissetmeniz için twinflaminizle bir arada geçirdiğiniz zamanın hiçbir önemi yoktur. İster birkaç saat geçirmiş olun ister birkaç gün, şanslıysanız birkaç hafta yada ay…. Bu acı en derin acınızın bir yansıması olarak size kendini gösterecek, çok az zaman geçirdiğiniz bu insanla ayrılmış olmanızdan dolayı çektiğiniz derin acıyı ve şaşkınlığı hiç kimse anlamayacak, halinize anlam veremeyecek, durup durup gözünüzden süzülen yaşları bir zayıflık belirtisi olarak gören kişiler size öğüt vermeye kalkacaktır. Bu çok olağan bir durumdur. Bu acıyı anlayabilecek tek kişi başka bir ikizalevdir ve ne yazık ki bu partneriniz değildir… çünkü o henüz uyanmadığı için günlük yaşamına devam edecek, eskaza acınızı paylaşmak isterseniz de bu daha kötü bir duruma yol açacak daha da zorlaşacaktır.

Bu ayrılık durumuna verdiğiniz ilk tepkiler çok önemlidir. Mümkün olduğunca özünüzde ve merkezinizde kalmaya çalışın. Karşınızdaki kişiye durumu anlatmaya çalışmak, onunla herhangi bir şekilde bağ kurmaya çalışmak, obsesif davranışlar kendinize olan saygınızı ve öz güveninizi yerle bir etmekle kalmayıp duruma da hiçbir faydası olmayacaktır. Siz kovaladıkça kaçan bir Partner edinmenize yol açacaktır. Bu kovalama durmadığınız takdirde sonsuza kadar sürebilir. Bu konuda uyarmalıyım sizi…

Ikizalevinizi düşündüğünüzde, sizin gözünüzden akan yaşları tanrının göz yaşlarına benzetmek mümkündür. Bu göz yaşlarını küçümseyen, anlamayan ve yargılayan insanlarla bu süreçte konuşmayın ve görüşmeyin. Onlar hiçbir zaman böyle bir aşkı tatma fırsatı bulmamış ve bu yaşamlarında da bulamayacak olan kişilerdir. Ağladıkça size bahsedilen bu şansı, ayrıcalığı, seçilmişliği ve ödülü anlamaya çalışın. Bırakın insanlar hakkınızda ne düşünürse düşünsün. Bilin ki aşkınızın varlığı etrafınızdaki herkesi korkutacaktır, hem de gıpta ettirecektir. Onların sahip olduklarını görmedikleri şey, gözlerinin önünde etten ve kemikten durmaktadır. Bu gerçektir. Gerçek aşk bu gözyaşında ve aynı zamanda ikizalevinizle fiziksel olarak beraber olduğunuzdaki gülümsemenizde gizlidir. Buradadır ve şimdidir, başka ispata hacet yoktur. Bunu sizden başka biri anlayamaz ve anlamasına da gerek yoktur.

Bu süreç bundan dolayı yalnız geçireceğiniz bir süreçtir. Özelliği de burdan gelir. Tıpkı doğarken yalnız doğduğumuz, ölürken yalnız olduğumuz gibi bu da tek kişilik bir süreçtir ve iki bedeni ve bir ruhu kapsar.

Bu süreç inişli çıkışlı aylar yıllar ve hatta on yıllar alabilir. Bu sizin değişim sürecinizdir. İlk ve Son kez kırılan egonuz bir dönüşüm sürecine girmiş, iki kişiyi içeren yeni bir siz yaratma yolunda ilerlemektedir. Bu farkında olan ikizalev tarafı için bu şekilde geçerken diğer ikizalev, bir ilişkiden başka ilişkiye, bir şehirden diğerine, bir işten başka bir işe her ne ise sürüklenecek derinlerindeki fakat farkında olmadığı acının sebebini anlamaya çalışacaktır. Ne yazık ki genelde bu taraf eril enerjiye sahip olan taraf ve çoğunlukla erkektir. Bunun sebebi kadınların duygularını bastırma gereği duymadan yasayabilme becerisidir.

Bu ayrılık en derindeki acınızı tetiklerken, size yeni bir boyutun kapısını açacak ve önemli dersler öğretecektir. Bu süreci her nasıl geçirirseniz geçirin, anda kalıp halihazırda sunulan öğretileri anlamaya çalışın. Ikizalevinizin ne yaptığına, sizin hakkınızda ne düşündüğüne, kavuşup kavuşamayacağınıza değil de kendinize ve hayatınıza odaklanın. Bunu böyle basitçe söylerken benim için ne kadar zor olduğunu hatırlıyorum.

Her ne yapıyorsanız yapın ikizalevinizin peşinden koşup zamanınızı onu takip ederek geçirmeyin. Sizi anlayabilecek gönlü açık bir arkadaşınızla konuşun veya bir destek grubu oluşturun. Bu yaşadığınız hiçbir ayrılığa benzemeyecek… karşılaştırmayın ve başkalarının karşılaştırmasına da izin vermeyin.

Şimdi birkaç yöntem önermek istiyorum. Kendinize bir hobi edinin, kısa seyahatlere çıkın, okuyun ve anda kalmaya çalışın. Ve bunların her an işe yarayacağını da düşünmeyin… bazen yaramayacaktır.

Tüm bu sürecin birkaç yıldan az sürmeyeceğini hatırlattıktan sonra geldiğiniz noktada “ayrılık” kavramı artık yoksa, bu sürecin bitimine işarettir. İkizalevinizi hatırlayınca onunla şu anda aynı dünyada ve aynı zamanda yaşıyor olmak bile size mutluluk verecek, tüm acılar bir anı olarak kalma suretiyle, sadece bundan duyduğunuz içsel haz sizi yaşama sevinci ile dolduracak, bir mucizenin parçası olduğunuz için dua etmenize neden olacaktır. Fiziksel olarak bir arada olmak eski önemini yitirse de bunu arzuluyor fakat zamanını kutsal ve ilahi güçlere bırakmış olacaksınız.

Bazı İkizalevler bu dünyada birleşmelerini evlenmek üzerine kurgulamamışlardır. Bu şu demek değildir: hiçbir zaman, ikizalevler birlikte olmak için yaratılmamıştır veya aynı mekanda olmak onların ruhani gelişimine katkıda olmaz. Bu demek değildir. Bu bir seçimdir ve bu dünyaya gelmeden önceki ortak bir seçimdir. Bazı çiftler de yaş farkından ötürü bir araya gelemezler (40-50 yaş fark). Şunu hemen belirteyim ki ikizalev çiftlerinde yaş farkı çok doğal ve önemsiz bir konudur. Yaş farkı derken aşağı yukarı onbeş-yirmibeş yaş veya daha çok gibi olması sıkça görünen bir durumdur.

Her ne olursa olsun süreciniz sizindir ve başarı ile tamamlamak da sizin elinizdedir.

Twinflame çiftlerinin dünya üzerinde Son yaşamları olduğu söyleniyor. Bu ancak bence bu çiftin karar vereceği bir durumdur. Çift isterse tekrar gelmeyi seçebilir veya seçmeyebilir de… bu seçim hakkı ikizalevlere özgü olan özel özgür iradelerinden dolayı vardır.

Çiftlerden birinin tekrar dünyaya gelme ve beden bulma durumu olup diğerinin olmama şansı yoktur. Bu dünya sona erdiğinde ruhları birleşip bu dünyadan ayrılır.

Şunu da hemen eklemek gerek ki hiçbir dış etken sizi twinflaminize kasıtlı olarak kavuşturamaz, ne de bir falcı size kavuşup kavuşamayacağınızı söyleyebilir. Fakat şunu söyleyebilirim ki bu zamanı kendinize şifa verip bunu ikizalevinize yollayarak geçirirseniz süreci her ikiniz için kolaylaştırmış olursunuz.

Bu dönüşüm ve değişim zamanı sonunda trajik olarak ikizaleviniz size uyum sağlamayabilir, yani siz hızlıca ruhani yolda ilerlerken o geride kalabilir. Bu durumda bu ömür boyunca kavuşmak imkansızlaşırsa genelde sizin gelişiminizi destekleyecek ve sizi yükselişe taşıyacak başka ruhlarla da karşılaşmanız mümkündür. Fakat bu ruh bağının aradaki seviye farkından dolayı kopması mümkün değildir Bir ihtimal siz ve o dünya düzleminde yaşarken manevi anlamda başka bir boyutta birleşip bir olarak devam etme durumunuz olabilir.

Tüm bu süreç ilahi olan tarafından kontrol edilmektedir. Bu şartlar altında sürekli fikir yürütüp, olan olayları yorumlayıp çözümlemek yerine, bazı şeyleri anlamıyorsak onları anlamlandırmadan sadece derin bir kabullenişle karşılayıp mütevazi bir bakış açısı ile salt olarak yaşamak ve otantik bir tavır takınmak yerinde olur. Bu süreçte mütevazi ve otantik olmak çok önemlidir.

Her ruhani olayda olduğu gibi bu durumda da kesin kanılara varmak yanıltıcı olabilir. Daha önce de belirttiğim gibi, bu işin piri insanlar bile kendileri ile ilgili büyük hatalara düşmüş, karmik ruh eşini ikiz alevi zannetmiştir. Bu çok doğaldır.

Her ikizalev çifti kendine has özellikler gösterir. Bu çiftleri Birbiri ile karşılaştırmak da doğru olmaz. Benim deneyimim size faydalı olmayabilir. Tam tersi dinlemek bile yanlış yönlendirmelere yol açabilir. Burada ben elimden geldiğince bir yol haritası çizmek istiyorum çünkü bu yeni bir mevzudur. Bundan dolayı da genellemeler yapma durumu ortaya çıkıyor. En önemli kaynak, kalbinizin sesini dinlemek hatta daha doğrusu bedeninizin ruhunuzun iç sesinizin ve kalbinizin sesini dinlemek varsa rehberlerinizi dinlemek size bu ayrılık sürecinde destek olacaktır.

Unutmayalım ki bazı ayrılıkların sonu yoktur. Buradaki öğreti ise ayrılığın var olmadığını anlamaktır yoksa kavuşmak uğruna kendinizi hak etmediğiniz durumlara sokmak değildir. Hiçbir ikizalev ikinci derecede önemli değildir. Siz de kendinizi ikinci plana düşürdüğünüz bir hayat seçmeyiniz. Tüm İkizalevler birincil derecede bu dünyayı yeni haline kavuşturmak için ve yeni enerjitik geometrik alanı oluşturmak için bulundukları noktada birer anahtar görevi görürler.

Bu yola tek başına devam etmek zorunda kalan ikizalevleri buradan saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bunun ne derece zor bir şey olduğunu biliyorum ve sabır dilemekten başka bir şey elimden gelmiyor.

Sizi sevmediğini söyleyen bir insana kendinizi sevdiremezsiniz ancak içinizdeki sevgiye sahip çıkıp onu kendinize yönlendirebilirsiniz.

Bol şans bol sabır
Ayrılık sürecinde olup da benimle acısını paylaşmak isteyen olursa maillerinizi sevgiyle okurum. ikizalev.blog@gmail.com

Reklam
%d blogcu bunu beğendi: