Tam veya Ayna ikizler

İkizalevlerin arasındaki yaş farkı dünya bedenlenmelerindeki zamanlama ile ilgilidir. İkizalevler ruhani yollarında ilerlerken biri eterik alemde kalıp diğerine destek olur ve diğeri de dünya düzlemini deneyimler. İkizalevler tek bir ruha sahip oldukları için bu ayrım şuan sizin algıladığınız şekilde oluşmaz. Aslında bir ayırım yoktur. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi konferanslarımda bulabilirsiniz.

Bindokuzyüzlü yılların ortalarında doğmuş kişiler ile ikibinli yıllara yakın doğmuş kişiler arasında da genel olarak ruhani gelişimde ve süreçte farklılık vardır. Bundan dolayı ikizler arasındaki yaş farkı ve diğer farklılıklar gittikçe azalmaktadır.

Bazı ikizler beraberce dünya deneyimlerini gerçekleştirebilecek yapıya sahiptir. Bu ikizler genelde eski ilişki kalıplarını daha önceki bedenlenmelerinde dönüştürmüşlerdir. Bundan dolayı bu yaşamda daha az yaş farkı ile gelirler. Bu çiftlerin çoğu kollektife hizmet etmektedir.

Tam ikiz veya ayna ikizde bu ruh grubuna girerler. Onlar daha fazla aynı anda dünyada olma deneyimi yaşamış ve fiziksel olarak da birlikte olmaya daha az ihtiyaç duymaktadırlar. Mesela kendi deneyimlerime dayanarak konuyu açtığımda, tam ikizler arasında özlem duygusu oluşmaz çünkü bu aslında negatifte bir duygudur. Özlem hissetmezler çünkü hep beraberdirler. Bunun dışında kaçma-kovalama gibi dinamiklere de girmezler. Bu çiftler arası anlaşmazlıklar veya ayrılıklar genelde çok kısa sürer bazen saatler bazen günler, genelde konuşma ve görüşme konusunda problem yaşamazlar çünkü bunu defalarca deneyimlemişlerdir.

Tam ikizler her zaman sevgili olarak da gelmemişlerdir, bazen kardeş, bazen ikiz kardeş, iş arkadaşı olarak da gelmişlerdir bundan dolayı geniş bir yelpazede deneyim taşırlar.

İkizalevlerin biri eterik alemde iken diğerinin ona her konuda destek olmasını bu çiftlerde anlaşılır bir şekilde görebilirsiniz. Genelde negatif duyguları birbirlerine karşı hissedemezler, hissetseler bile bu kısa süreli olur.

Bu çiftlerde sosyal statü, ırk, din veya farklı konulardaki benzeşmezlikler aralarında bir sorun yaratmaz. Çünkü onlar tam tersini de yüksek ihtimal deneyimlemişlerdir ve bu durumun böyle olduğunun her ikisi de bilincindedir. Buraya tam bir anlaşma ile gelmişlerdir ve bu anlaşma orjinal hali ile tam bir ikizalev anlaşmasıdır.

Eğer bir tam ikiz olduğunuzu düşünüyorsanız, kavuşma ile ilgili endişelerinizin olmaması gerekir, çünkü hep kavuşmuş gibi hissedersiniz kendinizi, ilişkiniz mesafeden ve zamandan bağımsız olarak işler ve de o anki hayat koşullarından.

İlk bakışta birbirini tanıma da bu çiftin özelliklerindendir. Onların çocuklarına karşı da derin bir bağ hissedersiniz. Eğer evli değiller ise de ailesindeki diğer bireylere aynı şekilde bir bağ hissedebilirsiniz. Onlarla aynı ruh ailesindensinizdir.

Tam ikizler çok enteresan yetilere sahiptir, bunları ilişkileri boyunca keşfederek ilerlerler. Metafizik alanlarında etkin olabilirler veya aynı dans/spor dalını yapabilirler. Bazen de spesifik bir alanda aynı beceriye sahiplerdir. Örneğin şans veya kağıt oyunlarında aynı becerileri sergilerler.

Genelde fiziksel olarak benzerler, bu konuda zıtlıktan çok bir benzerlik söz konusurudur. Karakterleri birbirlerini tamamlayıcı özellikler taşır mesela biri yaratıcı diğeri analitik olabilir.

Tam ikizlerde asıl önemli olan anda kalabilmektir, çünkü geçmiş veya gelecek onlar için travmalarla dolu olabilir. Buraya gelmek için çok zorluğa göğüs germiş, çok madere atlatmış bir çifttir, bundan dolayı bu yaşamda da karmaları yoktur veya yok denecek kadar azdır. Olan karma da tanışma evresi sonrası birkaç ay veya en geç bir yıl içerisinde temizlenir.

Umarım sizlere bu bilgilerin faydası olmuştur.

İyi hafta sonları

Reklam
%d blogcu bunu beğendi: