Görevli Ruhlar

Tüm ikiz alevler ve bazı yüksek ruhlar bu dünyaya spesifik bir amaç için gelmişlerdir. Bu amaç bir çocuğu dünyaya getirip yetiştirmekten kendi ışınını etrafına yaymaktan daha çok, kitleleri etkilen ve örgütleyen bir oluşum yaratmaktır.

Görevli ruhlar bizi dünyanın geleceğine hazırlarlar, ışıklarıyla bir kişinin değil daha ziyade dünyanın karalıktan aydınlığa çıkmasına yardım ederler. Planetary çalışırlar yani yaptıkları şeyler ve ulaştıkları hedefler, tüm dünyayı etkileyen sonuçlar yaratır. Yalnızca bir kişiyi, bir zümreyi yada bir ulusu değil.

Görevleri daha önce dünyanın bilmediği veya duymaya bile hazır olmadığı bazı farkındalıkları tanıtmak, insanları daha önceleri düşünmedikleri şekilde düşünmeye sevk etmek, doğal oluşumları ve doğa ile ilgili toplum kuruluşlarını teşvik etmek gibi… gelişebilir.

Bu ruhlar bizi geleceğimize hazırlar ve bazıları da gelecekten gelmişlerdir.

Tıpkı Sevgili Atatürk gibi… O her zaman içimizde…