Boyutlar Arası İletişim

Dünyevi boyut ile diğer boyutlar arası iletişim her çağda münzevilerin ve ruhani yolda yürüyenlerin öncelikli konularından biri olmuştur. Çünkü spiritüel anlamda gelişimin mihenk taşını oluşturan boyutlar ve yükseliş süreci dünyevi boyut ile uyumlu gitmesi gereken bir unsurdur.

Eğer zamanından önce çok fazla yükselip dünyevi boyut kavramını kaybederseniz bu sizin için çok zoru bir süreci dünyevi anlamda başlatabilir. Ya da tam tersi ruhani boyutta ilerlemeniz gerekirken dünyevi zevk ve unsurlara kendinizi kaptırırsanız ve bunu geciktirirseniz aynı dünyevi zorlukları tersinden yaşayabilirsiniz.

Siyah ve beyaz gibi aynı yere çıkan unsurlar, bir madalyonun iki yüzü gibi gerçek dünyada sizi karşılayacaktır. Gerçek ile yüzleştiğinizde ise ne geldiğiniz yolu ne de gittiğiniz yolu görebilirsiniz ve panik olabilirsiniz. Bu olmasın diye birkaç tavsiyemiz olacak.

  • Yükseliş ve ikizalevle kavuşma süreçlerinde sizin hissettiğiniz zamanlama ile gerçekten hazır olduğunuz an ve zaman çok farklı olabilir çünkü genelde insan kendini bilmez. Psikolojinin kognitif olmasının sebebi ve tüm kuralları burada sizin için de geçerli, belli bir seviyeye gelmeden kendinizi göremezsiniz o seviyeye gelmeden de hazır olamazsınız dolayısıyla bu paradoxu çözmeniz için size bırakıyorum.

 

  • Yükseliş sürecinde amaç oradaki bilgi ve deneyimi burada dünya üzerinde kullanmak esas alınır. Çok kadim bir bilgiye eriştiğinizi var sayalım, eğer bunu dünya düzlemine taşıyamıyor, aktaramıyor, başkaları ile paylaşamıyor, ve size faydalı olacak bir şeye dönüştüremiyorsanız süreciniz yarıda kalmış demektir. Burada önemli olan ne bildiğiniz değil bunu nasıl kullandığınızdır. Nasıl kullandığınız üzerinden saygı duyulur veya yargılanırsınız. 3D genel olarak bu konuda yer çekimi gibi sabit kurallara sahiptir ve bunlara tabi olduğunuzu tekrar hatırlatalım.

 

  • Nasıl koza kelebeği bilmez ise bazen yüksek boyutlar 3D deki oluşumları ve var oluş şekillerini bilemez. Buna karşılık olarak 3D bağlı bulunduğu yüksek boyu her zaman bilir çünkü oradan indirgenerek gelmiştir. Bunu daha kolay anlamanız için sadece benzetme usulü ile bir yaklaşım yapacağım. Siz tanrıyı bilirsiniz çünkü o içinizdedir, bu karşılık olarak tanrının sizi bilip bilmediğini bilemezsiniz.  Yada ismini bilse belki nasıl biri olduğunuzu bilmiyordur. Aynı bunun gibi bir benzetme yöntemi ile yüksek boyutlar ile iletişimde iken bu gerçeği unutmamanızı tavsiye ederiz.

 

  • Özgür iradenizle değil var oluş şeklinizle yükselirsiniz… Ya o’sunuzdur ya değilsinizdir, değişim ve dönüşüm sürecinizde kim olduğunu iyi tahlil etmeniz gerekir, neye hizmet ediyorsunuz, ne istiyorsunuz, güç istiyorsanız ne için istiyorsunuz, özgürlük istiyorsanız bunu sizden alan şey ne, bu tip bilişsel soruları sormadan, umarsızca çalışmalar yapıp yükselmeye çalışmak ancak size yükselirken oksijensiz kalan bir beden getir. Bu benzetmeyi de buraya ekledikten sonra sözlerime bir deyişle son vermek istiyorum.

 

” KENDİNİ BİL”