Kitap yazı dizisi

İkiz alevlerin aralarında özel bir dil vardır ve bazen bu dil bile konuşulmamaktadır.” İkiz alevlerin birbirleriyle, diğer insanların kafa karıştırıcı bulacağı alışılmadık bir konuşma şekli vardır. Bu özel dil bir tür enerjik ifade ya da sadece ikiz alevlerin sahip olduğu eşsiz bir koddur. Paylaşılan dilleri elle yapılan semboller veya uydurma kelimeler şeklinde olabilir. Diğer zamanlarda ise konuşmadan iletişim kurabilirler. Çünkü ikiziniz jestlerinizi ve nasıl olduğunuzu anlamada çok iyidir. Birçok durumda, düşüncelerinizi oluşturulan imgeleri bağlantınıza özel olan ruh alanından okuyabilirler. Üçüncü taraflar veya kişiler ruh alanının bu enerjisel bölgesine müdahale edemez veya anlayamazlar. Paylaştığınız telepatinin yanı sıra, ikiz aleviniz iç diyaloğunuzu duyabilir ve aslında bir şey söylediğinizi düşünebilir. İkiz alevler, fiziksel olarak da birlikte olmadıklarında birbirlerini hissedebilir, duyabilir, görebilir ve / veya dokunabilirler. Bütün bu anlattıklarım onlar için “özel” bile değildir, çünkü bu bir uzuvu kullanmak yada bir var oluş şekli gibidir. Belki de bu eşsiz özellik onlar için sıradan bir durumdur ve çok doğaldır.  İkiz alevler olarak, beraberken neredeyse kendi evreniniz olduğunu ve sadece orada yaşayan kral / kraliçe olduğunuzu hissediyor olabilirsiniz.