Gücü yeniden tanımlamak / Redefining Power again

Güç bir sembol olarak yüzyıllardır peşinden koşulan bir kavram olmuştur. Özellikle maskülen enerji gücü yanlış tanımlayarak arzulamış ve elde etmek için tüm kaynaklarını israf ederek bağlı bulundukları toplumları da peşinde sürüklemiştir.

İkiz alevler ve Güç, mitolojik bir konudur. Platonun tarifine göre iki kollu ve iki bacaklı olan bu varlık, gücünü tanrının üzerinde kullanmaya kalkınca, tanrı sinirlenerek onları ikiye ayırmış ve kadın-erkek olarak diğerleri gibi hayatlarını sürdürmelerini öngörmüştür.

Gerçekten de bir ikiz alev çifti bir araya geldiklerinde etraflarında oluşturdukları enerji alanı yüksek bir potansiyele sahiptir. Bunu ikizinizin yanına gelen her birey hisseder veya hissetmiştir diye düşünüyorum. Ortak misyon da olunca gücün size verilmiş olması doğaldır.

Güç nedense yakıp yıkma, zorla elde etme, diğerlerinden üstün gelme, ve gücünü kendi çıkarları için kullanma ile tanımlanmıştır. Bu yüzden gelişmiş ruhlar nedense hep güçten kaçarlar ve gücü kötü veya lanetli bir şey olarak tanımlarlar. Veya gücü olanın baskısı altında yaşamayı da kabul ederler.

Yurt dışından gelmiş bir terapist dostumun şöyle bir cümle kurduğunu hatırlıyorum. Güç değil sevgi istiyorum. Ben de ona şöyle yanıt vermiştim… Gücü istemelisin çünkü gücü istemezsen sevginin gücüne de erişemezsin. Bu konuda anlaştığımızı söyleyemeyeceğim.

Her nedense yanlış tanımlanmış güç üzerinden gücü itme, kendi gücünü yatsıma, gücüne kavuşmayı reddetme, aciz olmayı teslimiyet sanma gibi çarpık eğilimlerle donatılmış bir “spiritüel” camiamız var; üstelik de bunları söyleyerek ama tam ersini yapmaya çalışarak hayatlarını idame ettiren birçok kişi var.

Dostluk ve Kardeşlikten bahsedilmiyor her nedense. Birbirinden daha üstün, daha akıllı olmak için bir şeylerden bahsediliyor. Gücünü kanıtlama çabası içinde olan maskülen enerji buradan bakıldığında pek de sakil duruyor. Oysa parmağını bile kıpırdatmadan o gücü kullanabilse, her şey çok da farklı olurdu.

İkiz alev konusuna gelince, ikiz alev çiftinin maskülen enerjisi gerçekten de tanrısal bir güce sahiptir ve söyledikleri olur. Sadece ol demesi yeterlidir. Bu aşamaya gelebilmek için de 40 fırın ekmek yemek gerekse de, tanrısal hiçbir dengeyi bozmadan, iyi yada kötü için değil, bir amaç için bunu kullanmakta serbesttir. Bu şekilde büyük kitleleri değiştirmeyi ve dönüştürmeyi başarabilir.

İkizalev çiftlerinden kötü olanları da vardır deniyor. Ben buna çok katılmıyorum. Yüksek ruh evriminde insanların hayvansı özellikleri daha geri planda kaldığından bu evrimleşmiş ruhların kendi çıkarları veya zevki için başkalarına bilerek ve isteyerek zarar vermesi söz konusu değildir. Fakat sizi temin ederim kötüler çiftler, çift olarak gelirler ve bunun örnekleri de tarihte mevcuttur.

Merak edenleriniz için birkaç örnek de vereyim. https://listelist.com/katil-ciftler/

Konuyu çok da dağıtmadan gücü tekrar tanımlamak sizin elinizdedir. Gücünüzü kullanırken herkesin kazandığından emin olun. Biri kaybediyorsa o güç güç değildir. Eziyet, işkence, ceza veya benzeri bir şeydir. Tanrı şablonunuzu tekrar gözden geçirin. Nasıl bir tanrıya inanıyorsunuz buradan nasıl bir gücünüz var bunu kavrayabilirisiniz.

SEVGİLERİMLE

 

 

 

 

 

 

 

Reklam
%d blogcu bunu beğendi: