Narsist ve Bağımlı kişilik yazı dizisi devamı

Bu yazı alıntı ve çeviridir…

Narsistler ( Narsistik Kişilik Bozukluğu olan biri ) ve bağımlı kişilik genellikle karşıt olarak kabul edilir, ancak şaşırtıcı bir şekilde dışa dönük davranışları farklı olsa da birçok psikolojik özelliği paylaşırlar. Aslında, narsist bir temel sergileyen kişi kontrol, bağımlılık, ve işlevsel olmayan iletişim ve sınırları, yakınlık kurma sorunları çeker. Bir çalışma, narsisizm ve bağımlılık arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir . [İ] Çoğu narsisist bağımlı olarak sınıflandırılabilse de, bunun tersi doğru değildir – çoğu bağımlı kişi narsist değildir. İstismar ve empati eksikliği özellikleri göstermezler.

Bağımlılık
Bağımlılık, “kaybolmuş benliğin” bir bozukluğudur. Bu kişiler doğuştan gelen benlikleriyle bağlantılarını yitirdiler. Bunun yerine, düşünce ve davranışları bir kişi, madde veya süreç etrafında döner. Narsistler ayrıca gerçek benlikleriyle bağlantı eksikliği yaşarlar. Onun yerine, ideal benlikleri ile özdeşleşiyorlar. İçsel yoksunlukları ve gerçek benlikleriyle bağlantısızlıkları, onları doğrulama için başkalarına bağımlı hale getirir. Sonuç olarak, diğer bağımlılar gibi benlik imajları , düşünceleri ve davranışları da benlik saygısı ve kırılgan egolarını stabilize etmek ve doğrulamak için başka yönelimlidir .

İronik bir şekilde, yüksek öz saygıyı ilan etmesine rağmen, narsisistler diğerlerinden tanınırlık istiyorlar ve “ narsisistik taleplerini ” elde etmek için takdir edilmeye ihtiyaç duyuyorlar .

Utanç
Utanç, bağımlılık ve bağımlılığın merkezinde yer alır. İşlevsiz bir ailede büyümekten kaynaklanır. Narsistlerin şişirilmiş benlik düşüncesi genellikle benlik sevgisi ile karıştırılır. Bununla birlikte, abartılı öz-övgü ve kibir, yalnızca bağımlılar arasında yaygın olan bilinçsiz, içsel utançtan yararlanır.

Çocuklar, işlevsiz ailelerde büyürken yaşadıkları kaygı, güvensizlik ve düşmanlıkla başa çıkmanın farklı yollarını geliştirirler . İçsel utanç, ebeveynlerin iyi niyetlerine ve açık istismar olmamasına rağmen ortaya çıkabilir. Güvende hissetmek için çocuklar ideal bir benliğe ortaya çıkan başa çıkma kalıplarını benimser. Stratejilerden biri diğer insanları barındırmak ve onların sevgi, sevgi ve onaylarını istemektir. Bir diğeri, başkalarına karşı tanınma, ustalık ve tahakküm aramaktır. Stereotipik bağımlılar ilk kategoriye, narsisistler ise ikinci kategoriye girer. İhtiyaçlarını karşılayabilmek için çevrelerinin gücünü ve kontrolünü ararlar. Prestij, üstünlük ve güç arayışları, her ne pahasına olursa olsun aşağı, savunmasız, muhtaç ve çaresiz hissetmekten kaçınmalarına yardımcı olur.

Bu idealler doğal insan ihtiyaçlarıdır; ancak, bağımlılar ve narsisistler için zorlayıcı ve dolayısıyla nevrotiktirler . Ek olarak, bir kişi ideal benliğini ne kadar çok takip ederse, gerçek benliklerinden o kadar uzaklaşırlar ki bu sadece güvensizliklerini, yanlış benliklerini ve utanç duygusunu artırır.

Reddetme
İnkar, bağımlılığının temel bir belirtisidir.  Bağımlılar, genellikle bağımlılıklarını ve çoğu zaman duygularını ve birçok ihtiyaçlarını inkâr ederler. Benzer şekilde, narsistler, özellikle kırılganlığı ifade eden duyguları reddederler. Birçoğu kendilerine bile yetersizlik duygularını kabul etmeyecektir. Özlem, üzüntü, yalnızlık , güçsüzlük, suçluluk , korku ve varyasyonları gibi “zayıf” olarak gördükleri duyguları beğenmezler ve sıklıkla yansıtırlar . Öfke onları güçlü hissettirir. Öfke, kibir, kıskançlık ve hor görme, altta yatan utancın savunmasıdır.

Bu kişiler, ihmal edilen veya büyümekte olan utanç verici ihtiyaçlarını, özellikle duygusal ihtiyaçlarını inkar ederler. Bazı bağımlılar kendi kendine yeter gibi davranır ve başkalarının ihtiyaçlarını kolayca ilk sıraya koyar. Diğer bağımlılar insanlardan ihtiyaçlarını karşılamalarını talep ediyor. Narsistler ayrıca duygusal ihtiyaçları da reddeder. Talep ve muhtaç olduklarını itiraf etmeyecekler çünkü ihtiyaç duymak kendilerini bağımlı ve zayıf hissettiriyor. Onları muhtaçlık olarak yargılıyorlar.

Narsistler genellikle başkalarının ihtiyaçlarını ilk sıraya koymasalar da, bazı narsisistler aslında insanları memnun eder ve çok cömert olabilirler. Bağlı oldukları kişilerin bağlanmasını sağlamanın yanı sıra , genellikle motivasyonları, kendilerinden aşağı gördükleri insanlara yardım edebildikleri için tanınmak veya üstün veya görkemli hissetmektir. Diğer bağımlılar gibi, yardım ettikleri kişiler tarafından sömürülebilir ve küskün hissedebilirler.

Birçok narsisist duygusal yakınlık, destek, besleyicilik ve yakınlık ihtiyacı söz konusu olduğunda kendi kendine yeterlilik ve uzaklaşma cephesinin arkasına saklanır. İktidar arayışı, zayıf, üzgün, korkmuş ya da kimseye istemek ya da ihtiyaç duymak gibi bir aşağılama hissetmekten, nihayetinde reddedilmekten ve utanç duymaktan kaçınır. Sadece terk edilme tehdidi gerçekte ne kadar bağımlı olduklarını gösterir.

İşlevsel Sınırlar
Diğer muhalifler gibi, narsistler de sağlıksız sınırlara sahiptir , çünkü onların büyümesine saygı gösterilmemiştir. Diğer insanları ayrı değil, kendilerinin uzantısı olarak deneyimliyorlar. Sonuç olarak, düşüncelerini ve duygularını başkalarına yansıtırlar ve kendi başlarına tahammül edemeyecekleri eksiklikleri ve hataları için onları suçlarlar. Ek olarak, sınırların olmaması onları ince tenli, yüksek derecede reaktif ve savunmacı hale getirir ve her şeyi kişisel olarak almasına neden olur.

Duyguların davranışı ve derecesi veya yönü değişebilir, ancak altta yatan süreç benzerdir. Örneğin, birçok bağımlı kişi kendi kendini eleştirme, kendini suçlama veya geri çekilme ile tepki verirken, diğerleri saldırganlık ve başka birisinin eleştirisi veya suçlamasıyla tepki gösterir . Ancak, her iki davranış da utanç tepkisidir ve işlevsiz sınırlar gösterir. (Bazı durumlarda, yüzleşme veya geri çekilme uygun bir yanıt olabilir, ancak alışılmış, zorlayıcı bir tepki değilse)

İşlevsel Olmayan İletişim
Diğer bağımlılar gibi, narsistlerin iletişimi de işlevsizdir. Genellikle atılganlık becerilerinden yoksundurlar .İletişimleri genellikle eleştiri, talepler, etiketleme ve diğer sözlü taciz biçimlerinden oluşur. Öte yandan, bazı narsisistler entelektüelleşir, şaşırır ve dolaylıdır. Diğer bağımlılar gibi, duygularını tanımlamakta ve açıkça belirtmekte zorlanmaktadırlar. Görüşlerini ifade edebilmelerine ve diğer kod bağımlılarından daha kolay pozisyon alabilmelerine rağmen, sıklıkla dinleme güçlüğü çekerler ve dogmatik ve esnek değildirler. Bunlar, diğer kişiye karşı güvensizliği ve saygısızlığı kanıtlayan işlevsiz iletişimin işaretleridir.

Kontrol
Diğer muhalifler gibi, narsistler de kontrol ister .Çevremiz üzerindeki kontrol, güvende hissetmemize yardımcı olur. Anksiyete ve güvensizliğimiz arttıkça kontrol ihtiyacımız da artar. Güvenliğimiz, mutluluğumuz ve öz- değerimiz için başkalarına bağımlı olduğumuzda , insanların düşündükleri, söyledikleri ve yaptıkları refah ve hatta güvenlik anlayışımız için çok önemli hale gelir. Onları doğrudan ya da dolaylı olarak insanları memnun eden, yalan söyleyen ya da manipülasyonla kontrol etmeye çalışacağız . Öfke veya keder gibi duygularımızdan korkar veya utanırsak , o zaman duygularımızı kontrol etmeye çalışırız. Diğer insanların öfkesi veya kederi bizi rahatsız edecek, böylece onlar da kaçınılmalı veya kontrol edilmelidir.

Samimiyet
Son olarak, tüm bu modellerin birleşimi, narsisistler ve muhalifler için samimiyeti zorlaştırıyor. İlişkiler, ortakların özgürlüğünü ve saygısını sağlayan açık sınırlar olmadan gelişemez. Otonom olmamızı, iddialı iletişim becerilerine ve benlik saygısına sahip olmamızı istiyorlar.

Bu kalıplar hakkında daha fazla bilgi için Utanç ve Kod Bağımlılığı Fethetme kitabına bakın.

© Darlene Lancer 2017

Referanslar

[i] Irwin, HJ (1995) Yönetmelik, Narsisizm ve Çocukluk Çağı Travmaları. Klinik Psikoloji Dergisi 51: 5.

Darlene Lancer, JD, MFT, lisanslı bir evlilik ve aile terapisti ve ilişkiler ve bağımlılık konusunda uzman ve yazar.