Bağ kurma Şekilleri / Attachment Styles

Bu yazı aşağıdaki kitaptan bir çeviridir…. İkiz alevlerde bağlanma şekilleri ile ilgili yazım yolda….

venli Bağlama Stili

Güçlü bir Güvenli Bağlanma Stili olanlar düzenli olarak aşağıdaki özelliklerden en az birkaçını gösterir:

 • Daha yüksek duygusal zeka . Duyguları uygun ve yapıcı bir şekilde aktarabilir.
 • Samimiyetle ilgili sağlıklı ifadeler gönderebilir ve alabilir.
 • Gerektiğinde sağlıklı, uygun ve makul sınırlar çizebilir.
 • Hem Yalnız hem de biri ile beraberken güvende hissederler.
 • İlişkiler ve kişisel etkileşimler hakkında olumlu bir görüşe sahip olma eğilimindedir.
 • Adım adım kişilerarası zorluklarla başa çıkma olasılığı daha yüksektir. Bir kişiye saldırmak yerine sorunları çözmek için sorunları tartışın.
 • Yüz-yüze ilişkilerde çözünme esnekliği vardır. Kedere, öğrenmeye ve ilerlemeye muktedirdir.
  Güvenli Bağlanma Stiline sahip kişiler mükemmel değildir. Onların da herkes gibi iniş çıkışları var ve kışkırtıldığında üzülebilirler. Bunu söyledikten sonra, ilişkilere genel olarak olgun yaklaşımları bunu dört yetişkin bağlanma stilinden en sağlıklı hale getirir

Endişeli-Kaçınma Bağlı Stil

Güçlü Endişeli Bağlılık Tarzına sahip olanlar, düzenli olarak aşağıdaki özelliklerden en az birkaçını tezahür etme eğilimindedir:

 • Genel olarak ilişkilerde , özellikle romantik ilişkilerde daha gergin ve daha az güvende hissetmeye eğilimlidir .
 • Hem gerçek hem de hayal edilen olaylara dayanan ilişkilerde birçok strese sahip olma eğilimindedir. Bu stres faktörleri, ihtiyaç, sahiplik, kıskançlık , kontrol, ruh hali değişimleri , aşırı duyarlılık, saplantı, vb.Gibi çeşitli olası sorunlarla kendini gösterebilir .
 • İnsanlara yaklaşırken şüphenin faydalarını gözetmezler, başkalarının niyetlerini, sözlerini ve eylemlerini yorumlarken otomatik olumsuz düşünme eğilimi sağlama eğilimindediler.
 • Güvende ve kabul edilmiş hissetmek için sürekli sevgi ve onaylama gerektirir. Düzenli pozitif güçlendirme sağlanmadığında olumsuz yanıt verirler.
 • Drama odaklı. Geçerlilik, güvence ve kabul aramak için sürekli ilişki ilişkileri üzerinde çalışmak (bazen icat etmek). Genelde fırtınalı ilişkilerde, sakin ve huzurlu olanlara nazaran kendilerini daha rahat hissederler.
  Eşlikçilerinin olmamasından hoşlanmazlar. Kendi başına olmakta zorlanırlar.
  Duygusal olarak çalkantılı ilişki geçmişleri vardır.
  Küçümseyen-Kaçınma Bağlanma Stili

Güçlü Küçümseyen-Kaçınma Bağlanma Stili olanlar, aşağıdaki özelliklerden en az birkaçını düzenli olarak gösterme eğilimindedir:

 • Yüksek derecede kendi kendini yöneten ve kendi kendine yeten. Davranışsal ve duygusal olarak bağımsız.
 • Birini savunmasız hale getiren gerçek bir yakınlıktan kaçınma ve Azaltıcı-Sakıncayı duygusal yükümlülüklere tabi kılabilir.
 • Özgürlüğü fiziksel ve duygusal olarak arzu edin (“Kimse üzerime bir yaka koyamaz.” Çok yaklaşanları itiyor (“Nefes almak için yer istiyorum.”
 • Hayattaki diğer öncelikler genellikle iş, sosyal yaşam , kişisel projeler ve tutkular, seyahat, eğlence vb. Gibi romantik bir ilişkinin yerini alır . Bu durumlarda, ortak genellikle dışlanır veya yalnızca marjinal bir mevcudiyete sahiptir.
 • Birçoğunun taahhüt sorunları var. Bazıları yerleşmek yerine bekar olmayı tercih eder. Taahhütlü ilişkilerde bile, özerkliği çok daha fazla ödüllendiriyorlar.
 • Birçok tanıdıkları olabilir, ancak çok az yakın ilişki vardır.
  Bazıları pasif-agresif ve / veya narsistik olabilir .

Korku Önleyici Bağlanma Stili

Güçlü Korkulu Kaçınma Bağlanma Tarzına sahip olanlar, aşağıdaki özelliklerden en az birkaçını düzenli olarak gösterme eğilimindedir:

 • Genellikle keder , terk ve istismar gibi oldukça zorlu yaşam deneyimleriyle ilişkilidir .
 • Arzuya ancak eşzamanlı olarak samimiyete direnmek. Çok fazla iç çatışma.
 • Güven içinde olmakta veya başkalarına güven duymakta zorlanırlar.
 • Sevgi dolu, samimi durumlarda fiziksel ve / veya duygusal olarak korkutucu olabilir
 • Endişeli-meşgul olan stile benzer şekilde, başkalarının niyetlerinden, sözlerinden ve eylemlerinden şüphelenir.
 • Küçümseme-Kaçınma Bağlanma sitiline benzer şekilde, insanları iter ve gerçekten çok yakın ilişkileri vardır.
  Daha önce de belirtildiği gibi, çoğu insan zaman içinde değişebilen dört bağlantı stilinin çeşitli derecelerine sahiptir.

Ağırlıklı olarak Güvenli Bağlanma Stili olanlar güçlü ortaklar kurma eğiliminde olsalar da, ağırlıklı olarak diğer üç stil olanların başarılı ilişkiler içinde olmaları da mümkündür. Öz farkındalık, karşılıklı destek, karşılıklı büyüme isteği ve gerektiğinde profesyonel yardım arama cesareti, pozitif ilişkisel gelişmenin en önemli unsurlarından bazılarıdır. Bununla birlikte, bu unsurların yokluğu ilişkide uyumsuzluk sorunları yaratabilir.

Bu yazı Preston C. Ni. All kitabından alıntıdır kitap hakkındaki bilgiler aşağıdadır

For more tips on relationship success, see my books (click on titles): “7 Keys to Long-Term Relationship Success”, and “How to Communicate Effectively and Handle Difficult People”.

© 2015 by Preston C. Ni. All rights reserved worldwide. Copyright violation may subject the violator to legal prosecution.

Select References

(1) Bartholomew, K., Horowitz, L.M. Attachment Styles Among Young Adults: a Test of a Four-Category Model. J Pers Soc Psychol. (1991)

(2) Pietromonaco P.R., Barrett L.F. Working Models of Attachment and Daily Social Interactions. J Pers Soc Psychol. (1997)

About the Author

Preston Ni is a professor, presenter, private coach, and the author of Communication Success with Four Personality Types and How to Communicate Effectively and Handle Difficult People.Online:WebsiteTwitterFacebookLinkedIn

Reklam
%d blogcu bunu beğendi: