Long Lost Truths about Twin Flames / İkiz alevler hakkında yanlış bildikleriniz

Bir ikiz alev olarak sizi temin ederim ki bu görevle dünyaya gelmek ve bu dünya düzleminde yaşamını sürdürmek hiç de kolay değildir.

İkiz alevler ile ilgili yanlış bilinenler konusuna gelelim. Neden ikiz alevler 144bin ruh bunu açarak başlayayım. İkiz alev olmak demek bir ruh ağacının en tepesini simgeler yani yaratımda ilk oluşan parçalar, veya tanrıdan ilk kopan atomlar, veya ruhları simgeler.

İkiz alevler 12 li monad düzleminden gelmişlerdir. Buradan yapılan bir matematik hesabı ile 144bin ruha denk gelir, çünkü daha fazla bir şeye bölünmeleri imkansızdır. Bölündüklerinde bunlara extended soul family denir ve onlar artık ikiz alev değillerdir.

İkizalevler indirgenme ile bedenlenir yani bir ruh ailesi ile evrimleşerek gelmezler, onların bir parçaları hep monadlarında durur, ikizalevlerinin de bedensiz olması bundan kaynaklanır. Her iki ikizalev çiftinin burada olması çok çok nadir görünen bir durumdur.

İkiz alev demek misyon demektir. Her insanın bir yaşam amacı vardır. Yaşam amacı 3D boyutunda kalan kişiler zaten bu yazının konusu değildir. Her insanın yaşam amacı tamamlanmak ister, bu insanın en yüce arzusu kalbindeki en derin tutkudur. Bunu bulmak da sizin göreviniz.

Büyük kitleleri etkileyen bir misyonunuz varsa, birtakım değerlere ve prensiplere göre yaşıyorsanız, o zaman yüksek bir ruhsunuz demektir. Bu yüksek ruh kendini bir bedene indirgediğinde tabiki de karmaya veya kötü şansa ve 3D de kurallarına tabidir, ölümlü olmak gibi. Bundan kaçış olmadığı gibi zaten bunun aksini iddia etmek yada öyle davranmak da deliliğin bir şeklidir. Hasta bir zihni ve çarpık bakış açısını simgeler.

Yer çekimi kanunu gibi, 3D kanunları ve enerji dinamikleri vardır. Bir ikiz alev zaten prensip sahibidir ve başkaları tarafından da önemli özelliklerinden dolayı sevilir ve sayılır. İkiz alev olan kişiler yüksek enerjileri ile diğerlenden ayrılır ve seçilirler. Bu yüksek ve alçaklık, altta ve üste olmayı getirmez, notalar gibi. Do re den daha düşüktür ama bu re yi kral yapmaz.

“We lived among people, but we have never become one of them” ikiz alev birinin söyleyebileceği bir sözdür. Burada yaşamak bir ikiz alev için oldukça zordur. Alev yani flame sözcüğü de hiç sönmeyen cevherin simgesidir. Bu sizi monadınıza bağlı tutar. Bazılarımız özeldir onlar özel insanlardır. Ben tanrıyım diyen deliler vardır, siz de bu sularda yüzmeyin, tehlikelidir ve bir ikiz alev olarak kullandığınız güç miktarına çok çok dikkat edin.

İkizalev olmanın gerçek anlamını anladığınız bir sürecin sonuna geldiğinizi düşünüyorum. İkiz alevlerin ruh aileleri yoktur çünkü bir ikizalev ancak başka bir ikizalevin ailesinden olabilir. Hep beraber olmak son zamanlarda beni de çok memnun ediyor. Şunu unutmayın ki size ikizalev olmayan biri manevi veya enerji anlamında terapi veremez…