Matrix twin vs Soul twin / Matriks İkiz ile Ruh İkiz

Matriks ikiz, ikiz alev ruh bağının uyanmamış ve dünyevi parçası iken ruh ikiz ikiz alev ruh bağının uyanık olarak dünyaya gelmiş ve diğerini uyandırmakla görevli olan parçasıdır.

Bu yazımda daha ziyade Matriks ikiz dönüşümünden bahsetmek istedim. Çoğu danışanımın Matriks ikizi yani ruh bağının dünyevi olan kısmı maskülen ve uyanmamış şekilde duruyordu. Hepinizin istediği ve beklediği şey, ikizalev ruh bağının diğer tarafının bir anda sizi tanıması, bu bağı anlaması ve hayata bakış açısını bu perspektiften ayarlaması… Sanırım bunun olmasına ramak kaldı…

Matriks ikizlerin inanılmaz derece zor ve çetrefilli dönüşümü bana hep heyecan verici gelir. İkizalev ruh bağının matriks tarafı aslında çok daha güçlü olan tarafıdır. Fakat kendisi bu gücün farkında değildir. Bu güce uyanmaya başladığında, kendine ve kendi değişim ve dönüşümüne de uyanmış olacaktır.

Matriks ikiz uyandığında genelde ikiz alev ruh bağının itici gücü olur ve kendi dahi bilmediği birtakım özelliklerini keşfeder. Bu keşif onun için de sonu gelmeyen bir macera gibidir. Ruh ikizi tarafından aktive edilen matriks ikizin çok kısa zamanda yaşadığı değişim ve dönüşüm inanılmaz derecede yüksektir. Bu değişimle birlikte misyon da başlamış olacaktır.

Matriks ikiz ruh ikize verilmiş olan bir ödül gibidir. Bazen de ruh ikizin görevi matriks ikizi uyandırınca biter bazen ise bu görev devam eder. Bunlar tamamen kişiye göre değişen unsurlardır. Matriks twin her ne olursa olsun soul twin ile yoluna devam etmeyi seçecektir ve doğru olan da budur.

İkizalev ruh bağının bu şekilde dünyaya geliş nedenleri ikiz alev ruh bağının non-dualist yapısından meydana gelir. Matriks twin uyandıkça kendi ikizinin onun için taşıdığı tüm özelliklerini alır ve bunu hayatına katar. Bu da akıl almaz derecede enteresan ve nadir bir olaydır. Sanki o özellikler diğerine geçer ve daha güçlü bir yapıya dönüşür.