Eril/Dişi Enerjiler / Masc/Fem Energies

Maskülen ve Feminen enerjilerle ilgili birçok soru geliyor, bu sorulara yanıt olarak böyle bir yazı yazmaya karar verdim. En çok da ben maskülen miyim? Yada feminen miyim diye kendi kendine çelişkiye düşenler var. Bu konuda da cinsiyetten bağımsız olarak açıklamalar yapacağım.

Bu blogun açılışındaki yazılara dönersek ikizalev ruh bağını şu şekilde tanımlayabiliriz; Bir maskülen ve bir feminen enerjinin bir araya gelmesinden oluşan ruh bağına ikizalev ruh bağı denir. Eğer bu iki feminen iki maskülen enerjinin birlikte (kaynaktan/monad) kopuşu olsaydı bu durumda bir “mate”, yada soulmate, ruh eşi ilişkisinden bahsetmek mümkün olurdu. Bu da sadece bir ikizaleviniz varken neden birçok soulmatiniz olduğunu açıklar.

Gene blogun başına dönersek bu ikizalev ruh bağında, feminen veya maskülen enerjiyi taşıyan taraf her zaman fiziksel olarak bedenlenmek durumunda değildir. Bazen de eterik alemden ikizalevlerine bağlı olarak bu ruhbağı ilişkisini sürdürürler. Bu durumda tek bir ikizalev şahsı vardır fakat iki kişilik bir güce sahiptir. Feminen ve maskülen enerji olarak da tam dengededir.

İkizalevlerin burada olma nedenlerinden biri de feminen ve maskülen enerjiyi iyileştirmektir. Burada yüzyıllardır süren derin karmaları bitirmek ve dünyada barışı sağlamak amaçlanır. Çünkü hepimizin içinde eril ve dişi taraf vardır. Bunun eşit ve dengede olması, tekamül sürecinizin yegane amacıdır ve birçok öğretinin de esas amacı tarihler boyu bu olmuştur.

Kendi içinde dengede olan insan, evren ile de uyumlu olur ve akışta kalır. Bu da daha mutlu ve huzurlu, barış ve neşe içinde bir hayat demektir. Hepimizin öncelikle amacı aslında bunu kendimiz için sağlamaktır. Mutluluğu ararken saptığımız yollarda asıl hedefimiz hep budur.

Feminen ve maskülen enerjiye, eril ve dişi diye karşılık verilmesi aslında doğası gereği farklı bir noktaya parmak basmaktadır. Bu terim artı veya eksi, karanlık veya aydınlık, ay veya güneş olarak da sembolize edilir. Burada bu enerjiden kasıt cinsiyet değildir, enerjinin mahiyetidir. Bu enerjiler ne birbirlerinden bağımsız var olurlar nede birbirlerinin aynıdırlar fakat birbirlerini tamamlarlar. İşte zıtlıkların harmonisinden oluşan ikizalev ilişkisi de bu kadar önemli ve yabana atılmayacak bir süreçtir.

Birbirinin içine geçen bu enerjiler, beraber hareket ederse uyum meydana gelir, eğer enerjiler eşit değilse ve aynı anda hareket etmezse uyumsuzluk meydana gelir bu da evrenin dengesini bozar ve yansımalarını da hergün biraz daha fazla dünya düzleminde olumsuz olaylar olarak gözlemliyoruz.

İlgilenenler eril ve dişi diye blogdan aratırlarsa bu enerjilerle ilgili ayrıntılı çıklamaları önceki yazılarımda bulabilirler.

İkizalevlerin dünyanın bu döneminde kat ettikleri yolda, feminen ve maskülen enerjiler büyük rol oynamaktadır.Dünyadaki genel dinamiklere baktığımızda erkeklerin feminen enerjide davrandığını, kadınların ise maskülen enerjide davrandığını gözlemlemekteyiz. Çoğu kaçan ikiz maskülen ve kovalayan da feminen. Bu durumu şu şekilde özetleyebilirim.

Erkeler içlerindeki gerçek feminene ulaşmak için çabalıyor ve kadınlar da içlerindeki gerçek maskülene ulaşmak için çabalıyor. Bu bir birleşkesizlik durumundan birleşmeye disuniondan uniona akıştır. Bu birleşme dediğimiz şey de maskülen ve feminen taraflarımızın tamemen iyileşmiş, tamamen eşit ve tamamen özünde bir şekilde bir araya gelip hareket etmesi durumudur. Buradan da üçüncü enerji olan ilahi enerji ortaya çıkar. Divine trinity diye adlandırılan enerji aslında budur.

Erkek ikizalevlerin kaçmasının en önemli nedeni karşı tarafın ona kendini yansıtmasıdır. O karşısındaki kişiden değil de kendi yansımasından kaçmaktadır. Feminen tarafı ile barışan ve maskülen gücü ile yüzleşen erkekler derin bir uyanışa ve yükselişe geçecektir. Umarım ikiziniz elini çabuk tutar.

Benim ikizalev ilişkim androjen bir yapı taşıyor, sizinki %60 %40 bir dağılımda feminen ve maskülen enerji taşıyor olabilir. Ancak böyle bir ilişkide kim maskülen tarafı yansıtıyor kim feminen tarafı yansıtıyor diye sorulabilir, bunun hayat süreci içerisinde değişebileceğini yani tam tersine dönebileceğini de göze alarak bu sorularınıza yanıt verebilirim.

Çoğu kadın ikizalev çok güçlü olduğundan maskülen özellikleri gösterebilir, yani kadın bir kahraman gibidirler, bu az bulunan bir durum olsa da çok normaldir çünkü ilahi feminen ilahi maskülen ile eşittir ve ondaki tüm özellikleri taşır aynı şekilde ilahi maskülen de ilahi feminenin sevgi ve adalet duygularını taşır. Tanrı feminen midir maskülen midir? Her ikisi de. Bir ikizalev de öyledir.

Burada asıl sorulması gereken soru maskülen miyim feminen miyim yerine, neyi iyileştirmeliyim ve ikizalevime göndermeliyim ki olmalıdır?ki bu otomatiktir. Hangi anlamda ona destek olmalıyım ki, bu önündeki dersi kolayca geçebilsin, onda olmayan veya takıldığı yer nedir ve nasıl onun bunu aşmasına yardımcı olabilirim, onu nasıl cesaretlendirebilirim, hayatında eksik olan şey nedir, onun için ne yapsam bu ona iyi gelir, onun için ne yapsam kendi kendine bunu aşabilir.

Bunları daha çok düşünmenizi öneririm ve bu konuda oturup beklemek yerine çalışmanızı da öneririm.

Beklenti içinde olan feminen enerji, beklenti halinden duygularını hiçbir karşılık beklemeden ifade etme veya maskülenin duygularına karşılık verme haline geçemezse bir birleşmeden de söz etmek mükün değildir. Birleşmenin özü öncelikle kendini sevmekle başlar.

Umarım bu yazı hepiniz için açıklayıcı olmuştur. Nasıl bir atomda, proton ve elektron var ise, evrendeki herşey bu iki birbirne zıt enerji üzerine kurulmuştur buradan da üçüncü saf enerji çıkar bu da bir nötron gibidir. Burada evrenin işleyişindeki yeriniz de net bir şekilde açıklanmıştır.

Herşey hem içimizde ve hem de dışımızda olmaktadır. Eğer birşeye ihtiyaç duyuyorsanız önce içinize bakmalısınız, aradığınız şeyin orada olduğunu göreceksiniz, çünkü dışınızda varsa mutlaka içinizde de vardır. Bunlar evrenin değişmez kurallarıdır.

İyi hafta sonları

İkizalevler ve Karma / Karma and Twinflames

İnternette ikizalevlerin beraber karmaları olduğuna dair birçok yazı bulabilirsiniz, hatta terapi de bulabilirsiniz. Benim inancıma göre ve kendi ikizalev ilişkim üzerinden deneyimlediğim kadarı ile ikizalevlerin karşılıklı bir karmaları yoktur.

Yani bu karşılıklı karmadan kastım şudur, geçmiş dünya bedenlenmelerinde bu çift eğer ayrı bedenlerde dünyada bulunmuş ise, bu yaşamlarını boyunca birbirlerini öldürmemiş, aldatmamış ve terketmemiştir. Zaten şu açıdan bakarsanız bu mantıklıdır. İkizalevler birbirlerine destek olmak için birleşken bir sistem içerisinde ilerlerler. Tek bir ikizalevin dünya bedenlenmesinde diğeri ona fiziksel bedene sahip olmadan destek vermektedir. Bu yaşamlar makülen veya feminen enerji tekamül eder. Bu bakış açısında ve tekamülde olan bir çiftin birbirleri ile karma yaratmış olması mümkün değildir.

Fakat şu mümkündür, ikizalevler kollektif olarak ilahi feminen ve maskülen enerjiye ait, enerji karmalarını temizlerler. Örneğin savaş nedeni ile bir ayrılık yaşanmışsa, bu acı koşuldan kaynaklı bir kollektif karma yaratır. Bu tarz bir karma da ilerideki buluşmada korku uyandırabilir. Regresyon terapilerini bu karmaları temizlemek için kullanıyoruz.

Sizi öldürmüş, kıskançlık, nefret, kin gibi ağır duygular beslemiş, aldatmış veya terk etmiş bir ikizalev hikayeniz varsa ben buna karmik ikiz diyorum. Bu tür bir çiftin ikizalev olmak için tekamül sürecinde yolu olduğunu söylemek mümkün ve dünyadaki son bedenlenmesi olmadığını da bu yoruma ekleyebiliriz. Benim anlattığım ikizalev kavramları bu tür bir çift için her unsurda uyumlu olmaz.

Eğer geçmişte sizi öldürmiş biri ile ilişki içinde iseniz ve bir ikizalevseniz(başkası ile), bu ay bu ilişkilerin artık son bulma zamanı. Örneğin bu kişi ile cinsel birleşme yaşamamanız için bedeniniz size sinyal verecektir. Artık feminen enerji dünya düzleminde kendi yerini bulacak, geçmişteki zulümleri unutup, geleceğe daha güçlü bakacaktır.

Bazı ikizalevlerin karmalarının olduğu için biraraya gelemedikleri söylenmektedir. Buna sadece şu derecede katılabilirim, bunlar birbirleri ile ilgili karmalar değil de öğrenilmesi gereken hayat dersleri ile ilgili karmalar olabilir. Bir insan karmasının büyük bir bölümünü aşmamış ise zaten bir ikizalev olamaz. Çünkü tekamül süreci bitmemiştir.

Karma geçmişten gelen koşullardan doğduğunda da bu, ilişki üzerinde olumsuz etki yapar. Mesela maskülenin sevdiğini kaybetme korkusu çok derindir. Çünkü bunu doğal koşullardan ötürü yaşamış ve bu acı dolu travmayı ve trajediyi unutmamıştır. Bir nevi içine işlediği için de duygusal anlamda yakınlaştığında ortaya çıkıp onun kaçmasına neden olmaktadır. Suçluluk duygusu da bir başka maskülen ağırlıklı karmadır.

Tüm bu korkularımızdan ve geçmişin izlerinden arındığımızda aynı zamanda da yaralarımızı iyileştirdiğimizde, bir ikizalev ilişkisine hazır oluruz. Bu süreç o yüzden bu kadar uzun sürmektedir. Tam uyum içine gelen çiftler arasında karma olmaz ve oluşmaz da. Evlenip ayrılan ikizalev çifti olduğu söyleniyor bence demek ki baştan ikizalev değillerdi çünkü bu durumda tekamüllerinin son aşamasında değillermiş diye anlaşılıyor.

Ruhani yol her zaman sürprizlerle doludur. Bunun sadece sizin yolunuz olduğunu hatırlatarak bu konuya da açıklık getirdiğim için kendimi mutlu hissediyorum.

Sevgiler

Our body as a vessel for divine concsiousness / İlahi bilinçe araç olan bedenimiz

Bedenimiz, siz mi onu mu taşıyorsunuz o mu sizi taşıyor tartışılır, dünya üzerinde var olabilmemiz için bir araçtır. 12 adet bedenimiz vardır, bunların ilk 3’ü nispeten ölçümleyebildiğimiz fiziksel, duygusal ve zihinsel bedenimizdir. Diğer 4’ü görünmeyen ve henüz ölçümleyemediğimiz bedenlerimizdir, kalan 5’i ise selestiyal dediğimiz dünya düzlemine ait olmayan kısmıdır.

Ben bir terapist olarak tüm bu bedenlerle çalışabiliyorum, böylelikle terapi fiziksel bedenden diğer bedenlere değil tam tersine diğer bedenlerinizden ilk 3 bedene ve hayatınıza yansıyor. Yani dıştan içe bir terapi değil de içten dışa bir terapi gerçekleşiyor. Bu da daha çabuk ve kalıcı sonuçlar yaratıyor.

İnsanoğlu muhteşem bir makinadır, kendi kendini de onarma yetisine sahiptir. Biz buna bilgimiz dahilinde bağışıklık sistemi diyoruz. Aynı bunun gibi kendimizi koruma sistemlerimiz, iyileştirme sistemlerimiz de mevcut. Önemli olan sadece bunların farkına varıp aktive etmek. İnsanın hayatta kalma iç güdüleri özünde bir hayvandan çok daha güçlüdür. Fakat malesef zaman içinde bizim bunu kullanma şeklimiz olumsuz yöne kaymış ve aktif olumlama yerine pasif saldırı şeklini almıştır.

Çevrenize yaydığınız enerji çok önemlidir, hayat göreceli, bakış açıları sonsuzdur, buna bağlı olarak da görüşler devinim ve değişim içindedir. Bunun için akışta olmak ve hayatta alacağınız kararları merkezinizden, en yüksek hayrınıza olacak şekilde almak çok önemlidir.

Önümüzdeki dönemde bloga yükleyeceğim bazı video konferanslarla size seslenmeyi uygun buldum. Yeni dönem ve yeni başlangıçlarda görüşmek üzere…

Sevgiler

Powers at Play / Birtakım güçlerin etkisi

Bugünden itibaren birtakım negatif güçler ikizalev ilişkisi üzerinde kendini gösterecek. Aslına bakarsanız negatif demek doğru bir tanım olmadı, daha ziyade ak koyun kara koyun belli olacak diyelim. Sizin için en iyi tercihlerin yapılacağından emin olabilirsiniz. Hayatta seçtiğiniz amaç doğrultusunda ve ilahi plan dahilinde en iyi seçimler sizleri bekliyor. Bunun için akışta olmakta fayda var.

Feminen enerjideki ikizalevlere önerim aksiyon almaktansa daha sakin, karşılayıcı ve ılımlı bir modda olmaları. Bu masküleninize iyi gelecektir. Bu dönemde onların söylediklerine ve yaptıklarına takılmamanızı öneririm.

Ayın ortasına doğru tam olarak kararlar verilecek bundan sonra ikizinizle veya yüce ruh bağınızla iletişime geçebilirsiniz. Bariyerlerin ortadan kalktığını umarım hepimiz hissederiz. İlahi maskülen artık bir karar vermesi gerektiğinin ve liderlik rolünü üstlenmesi gerektiğinin farkında.

Bu farkındalığını yapıcı olarak birşeyler yaratarak dünya düzleminde topraklayacaktır. Yeni iş olanakları, yeni başlangıçlar, yeni yer değişiklikleri bunun akebinde gelecektir. Finansal olarak da daha kaygısız bir döneme giriyoruz. Gerçi dış koşular bunu göstermese de içimizde bu kaygıyı daha az hissedeceğiz.

Birleşme zamanı gelmiş ilk kuşak ikizalevler kendinize çeki düzen verip misyona başlama zamanı, neredeyse 5 yılı aşkın zamandır değişim ve dönüşüm içinde olanlar, karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmenizi öneririm. İkinci kuşak birleşenler yaklaşık 3 yıl olanlar, burada sizi önemli kararlar bekliyor, geleceğinizi ve kendinizi düşünerek bu kararları alın, son olarak da 1 yıl olmuş 3.kuşaklar, ilişkinizin kıymetini bilerek hayatta ilerlemenizi öneririm. Anlık kararlarınızın etkilerini hissedeceksiniz.

Sevgiler

The Deepest Love / En Derin Sevgi

Hepiniz yaşadıklarınızdan biliyorsunuz ki, bir ikizalev aşkından daha derin bir sevgi ile henüz karşılaşmadık. Bu derin sevgi, siz bitti deseniz de bitmeyen, sizi hergün düşüncelere sevk eden, yaşamınızın bir parçası olmaktan alıkoyamadığınız bir sevgi.

Bazen isyan edip bitsin desek de asla bitmeyen bir sevgi, hayat gibi yaşamak gibi sürekli devinim halinde olan, bir tepelere çıkartan bir yerin dibine sokan, öyle bir sevgi.

Bakış açımız ise hergün değiştiğinden bu sevgiyi algılama şeklimiz de değişiyor, bu sevgi diğer sevgiler gibi olduğu gibi kalmıyor, veya elle tutulmuyor, anlatılmıyor da…ne kadar denesem de…pek anlatılmıyor.

Böyle bir sevgiye sahip olmak ne kadar değerli birşey biliyor musunuz? Çünkü bu sevgi allaha veya inancınıza göre evrene duyduğunuz aşkın, hayranlığın ve teslim oluşun bir yansıması, bu sevgi; sevgi var olmadan önce oluşmuş bir sevgi, bundan dolayı çok derindir. Bu ne kadar derin bir sevgidir bilemeyiz bile… bu ancak biz yaşadıkça öğrendiğimiz bir sevgi, gücümüzü buradan aldığımız.

Bu sevgiyi hissetmiş olmak bile sizin için bir ayrıcalıktır. Karşılıksız olduğunu düşünenlere buradan sesleniyorum, karşılıksız olsa bu kadar yoğun hissedebilir miydiniz? Nasıl göründüğüne bakmayın, daha derin bakın, daha huzurla bakın ve anlayacaksınız ki, ikizalevinize duyduğunuz sevgi oradadır. Sarsılmaz bir mihenk taşı gibi oradadır. Yıllar geçse de, onu hiç görmeseniz de o azalmaz, tam tersine çoğalır. İşte bir ikizalev bağını eşsiz yapan da budur.

Yaşları genç olan ikizalev dostlarıma müjdem var yaşlarınız 1 veya 2 ile başlıyorsa 🙂 İkizalevler için kavuşma ve birleşme kapıları açıldı. Sizden ricam tüm inancınızı buna doğru yöneltmeniz ve ikizalevinize sonsuza kadar kavuşmanız. Bu çiftlere evlilik de gözüküyor, 3d ikizalev çiftlere çocuk da var 🙂 Benim ikizalev ilişkim 9d, bu yüzden sizinkiler ile karşılaştırmanız yanılmanıza neden olabilir. Bundan dolayı şahsi soruları seanslarım dışında örnek teşkil etmediği takdirde yanıtlamamayı tercih ediyorum.

Sevgiye inanın, aşka inanın, kavuşmaya inanın ama önce ayrılığın olmadığına inanın. Ne yaradanınızdan ayrısınız, ne de ikizalevinizden, bu ilüzyona bir son verin. Size aşk ve sevgi hakkında öğretilmiş tüm kalıpları yıkın. Bırakın ikizalev aşkı içinize aksın ve yolunu bulsun, ona yolunu siz çizmeyin, bu bir hata olur. Aklınıza takılan konuları blogdan sol kolonda “ara” bölmesine yazarak aratabilirsiniz. Burada ihtiyacınız olan tüm bilgiler mevcuttur.

İyi hafta sonları

Bir rüya / a Dream

5 yıl önce bugün bir rüya görmüştüm. O zaman ikizalev kavramını sadece his olarak biliyordum, bu kavram ile ilgili genel ve teorik bilgiye sahip değildim. Bir ikizalev olduğumu neredeyse 3 yaşında anlamıştım aslında, benimle birlikte sürekli kendini gösteren enerji ile sonradan tanışmıştım da. İşe bu rüyayı görmeden önce, 5 yıl önce bir filmin flashback kareleri gibi bu bana anlatılmıştı. Neden öyle hissettiğime anlam verebilmiştim. o küçük yaşımdam beri Zaten hep tanıdığım ikizimle, birkez daha tanışmıştım.

Beraber geçirdiğimiz bir günün ertesinde, sabaha karşı bir rüya görmüştüm, bahsettiğim rüya burada toplu olarak dünya üzerindeki ikizalevler bana gösterilmişti. Dünya bazında çalıştığımdan bunu doğal karşılıyorum. Çiftlerden yayılan enerji müthişti, aralarında dolaşıyor, uyumlarına bakıyordum. Daha ziyade cennet gibi bir yerdi ve çiftler yoğun olarak sevişiyorlardı. Bunu beynimde bir yere not olarak kaydetmişim ki aynı gün size bunları yazabiliyorum.

Benzer bir rüyayı bu sabah tekrar gördüm. Bu sefer bazı uyumsuz çiftler, özellikle kaçan feminen enerjiler masküleni ile uyumlanmıştı. Bunun size müjdesini vermek istedim. Dünyada tüm ikizalevler şuanda “harmony” dediğimiz tam uyumlanma ve birlikte hareket etme safhasında. Rüyamda çiftler harika dans ayakkabıları ve şık kıyafetleri ile buzun üzerinde kayarak dans ediyordu. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hepsi de çok mutlu ve ne yaptığını, ne istediğini bilir durumdaydı. Tüm hareketler uyum ve ahenk içindeydi, hem içeriden hem dışarıdan. Bu kadar çok çifti birleşmiş görmek beni mutlu etti, 5 yıl öncesine nazaran daha çok çift vardı.

İkizalevinizle derin uyumlanma dediğimiz sürece girmiş bulunuyorsunuz. İnkarların ortadan kalktığı bir dönem. Bu dönemde dünya çapında birleşmeler ile kutlanırken sanırım türkiyede çiftlerin egolarnın çok yüksek olmasında dolayı yavaş ileriyor. Genelde onlar kendi kafasındakini yapıp, süreci kontrol etmek istiyorlar. Hepinizde bunu sezinliyorum.

Bir bırakma haline geçememe durumu var, ne yaparsan ikizimle kontak kurarım, nasıl etsem de bana dönse, bunlar hep sürecinizi daha geri itiyor. Siz ikizinizi bıraktığınızda, o bırakma enerjisi ona, belki o kendini hapis ettiği yerden çıkma cesaretini verecektir. Eski eşler ve sevgililier, uzamış karmik ilişkiler tarih olacaktır. Bunun için ona, onu bırakarak destek olun.

Gördüğüm rüyada pistte binlerce çift olmasına rağmen hiçbiri birbirine çarpmıyordu ve çok hızlı ve akışta dans eden çiftler de vardı. Kendi içindeki harmonileri mükemmel dışarı ile olan harmonileri de mükemmeldi. Siz de çevreniz ile uyum haline gelin ve bir çift olarak kendinizi bu şekilde gösterin.

5 yıl ara ile aynı gün benzer rüyalar görmemin tesadüf olamadığını düşünerek bunu sizinle paylaşıyorum. 2 hafta boyunca telefon mesajlarınıza cevap veremeyeceğim. Bana mail atanları ise 2 hafta sonra gelen sıra ile cevaplandıracağım.

Sevgiler

False twin may ruin your relationship / sahte ikiziniz ilişkinizi bozabilir

Sahte ikiz konusu, bu aralar özellikle gündemime almak istediğim konuların başında geliyor. Bunun nedeni de aslında bu enerjinin sizin var olan gerçek ikizalev bağınıza verdiği zarardır. Öncelikle sahte ikizle ilgili diğer yazılarımı da okuyamamış olanlara buradan bir referans vermek isterim. arama butonundan bu yazılara ulaşabilirsiniz.

Sahte ikizi nasıl anlarız ve tanımlarız, kısaca birkaç madde yazacağım.

  • Sahte ikizinizin yanından ayrıldığınızda enerjiniz düşer, onunla geçirdiğiniz vakitte ise o sizin enerjinizi çalmakla meşguldür.
  • Bu kişi ilk önce size yaklaşacak, sonra da istediğini aldığında ortadan kaybolacaktır. Ve bu böyle bu şekilde sürecektir siz dur diyene kadar.
  • Sizi kendine daha önce bir başkasına bağlanmadığınız şekilde bağlayan bu kişi, sizin mesajlarınıza cevap vermeyecek ve bundan derin bir haz alacaktır.
  • Son olarak manüpülatif şeyler söyleyecek ve yapacaktır, mesela kendini size özel biri olarak tanıtmak gibi, yada evleneceğiniz kişi oymuş gibi vaatlerde bulunmak, özünüzdeki bluprinti de birebir size yansıtabilecek yetidedir. Bundan dolayı onun sizin sahte ikiziniz olduğuna sizi kimse inandıramaz.

Bu konuya özellikle çok dikkat etmeniz gerekir. Sahte ikiniz ile kurduğunuz her bağ, yaptığınız her konuşma veya görüşme, onu düşünmeniz bile, ikizalevinizle, asıl olmanız gereken kişi ile aranızı açarak, ilişkinize zarar verecektir.

Zaten asıl amaç da budur, çünkü sahte ikiz “sen benimsin” diye size gelir gerçek ikiziniz ise “ben seninim” diye size gelir. Bunu bir örnek olarak konuyu açıklamak adına bu cümlelerle kullandım.

Derin uyanışlar bu dönemde sizleri bekliyor. Birleşme şansınızı bir sahte ikiz ile bozmanızı önlemek bir görevim olduğu için bunu yazıyorum. Sahte ikizinizle beden birleşmesi yaşayamayacağınızdan, 5.boyuta geçmeniz de gecikecektir. Benim beden birleşmem sanırım 8 ocakta tamamlanmıştı 2018 8 ocakda da tam bir geçiş olacaktır ve çoğunuz bu dönemde ne demek istediği anlayacaksınız.

Henüz fiziksel olarak bir araya gelmemiş ikizalev dostlarıma bol şans diliyorum, kendi iç sesinize ve rehberliğinize güvenin. Elbette ki birgün aynı bedende buluşacaksınız, bunun olmayacağına değil de olacağına enerjinizi yoğunlaştırmanızı öneririm. Eğer bununla ilgili adayınız umutsuz vaka ise, mutlaka değiştirin. Asılolan seçiminizdir.

Sevgilerimle

Burcu